خدمات ویژه شهروندی - خوش

هفته های طلایی خوش

هفته های طلایی خوش

از 1 اسفند ماه می توانید با پرداخت حق اشتراک از خیل عظیم خدمات خوش با هزینه اندک استفاده نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با 1612 تماس بگیرید.

ویژگی های طرح

  • روزهای قابل استفاده: همه روزه به جز روزهای تعطیل
  • حداکثر ساعات قابل استفاده: 18 ساعت در هفته و حدکثر 9 ساعت در روز
  • حداکثر خدمت قابل استفاده: 3 خدمت در روز
طرح هفته های طلایی خوش قیمت: 3.600.000 ریال خرید

©همگامان - کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات همگامان محفوظ می باشد