خدمات ویژه شهروندی - خوش

خدمات شهروندی و نیابتی

شهروندی و نیابتی

خدمات قابل ارائه در محل سرویس گیرنده، خدمات شهروندی نامیده می شود که شامل موارد زیر است:

خدمات صنوف و رسته ها: اصنافی که امکان ارائه موضوع خدمت و فعالیت خود در محل سرویس گیرنده را دارند که می توان به خدمات قابل ارائه در خانه، در راه، در سفر از جمله خدمات ساختمانی، تعمیراتی، نظافتی، تاسیساتی، الکترونیکی، تجهیزاتی، کامپیوتری، پزشکی و... اشاره نمود.

خدمات نیابتی: خدماتی که انجام آن ضرورتی به حضور فیزیکی خدمت گیرنده در محل نبوده و برونسپاری آن بصورت نیابتی به شخص ثالث امکان پذیر می باشد. در این رابطه می توان به خدمات رزرو صندلی (پزشک، سمینار، کنفرانس، هواپیما، قطار، اتوبوس، کنسرت و ...) ثبت سفارش خرید و... اشاره نمود.

©همگامان - کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات همگامان محفوظ می باشد