Citizenship Special Services - Khosh

خدمات مرکز تماس 1612

مرکز تماس 1612

گروه شرکت های همگامان به عنوان اولین دارنده پروانه Contact Center کشور که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورخ ۱۶/۰۳/۹۴ به این شرکت صادر گردیده است به عنوان مرکز داده و تماس طرح ملی خوش (خدمات ویژه شهروندی) به بهره برداری رسیده و فعالیت می کند. این مرکز به دلیل ضرورت تمرکززدایی از کلانشهر تهران در خارج از آن و با شماره چهار رقمی 1612 فعالیت می نماید. ظرفیت این مرکز تماس در حال حاضر در سه شیفت کاری به بیش از ۱۲۰۰ اپراتور می رسد و هم اکنون به برخی از نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی در حال ارائه خدمات مرکز تماس می باشد. یکی از اهداف خوش، ارائه خدمات ویژه به گردشگران داخلی و خارجی است به طوریکه اتباع خارجی، طی تماس با شماره 1612، حداقل در ۸ زبان رایج دنیا به صورت آنلاین از خدمات این سامانه بهره مند خواهند شد. وجود واحد کنترل عملکرد ارائه دهندگان خدمات و نیز اپراتورهای مرکز تماس تحت عنوان مرکز بازخورد تضمین کننده کیفیت خدمات ارائه شده از سوی ستاد خوش در کشور خواهد بود

©Partners - All rights are reserved for Hamgaman Network Engineering and Information Technology Company